Kristalna izložba / Crystal Window Display

Praznična kristalna izložba Rogaška 1665 Rogaska 1665​ Crystal Holiday Window Display

Izložba, v kateri se bogato svetijo kristali mojstrov iz Rogaška Crystal, poustvari mestne ulice, na katere nežno prši dež in spreminja podobo mesta. Posamični kristali, nanizani na nevidne vrvice, kot hladen dež padajo s stropa proti tlem. Bleščeče, lesketajoče se kristalne kapljice v izložbi Interrier Showrooma odsevajo podobo jesensko-zimske Ljubljane onkraj steklene pregrade in zabrišejo mejo med notranjim in zunanjim prostorom.

Foto: Anže Vrabl Photography​

A window display with crystals from the Rogaška Crystal recreates the city streets, shaped by the sprinkling rain. Numerous crystals on invisible cords are lining up from the ceiling to the floor in the same manner as rain drops aim their way towards the ground. The sparkling crystal drops in the window display of the Interrier Showroom reflect the image of Ljubljana in the autumn-winter season and blur a boundary between the indoors and outdoors.

Photo: Anže Vrabl Photography​