Odsevi / Reflections

Čas, ko se staro leto poslavlja, in vstopamo v novega, je čas, ki je namenjen refleksiji. As the old year transitions into the new year we are offered a time of reflection.

To je čas za eterični trenutek, ko življenje obstoji. Za premor, s katerim počastimo odhajajoče obdobje in vstopimo v novo; radostno slavimo, iskreno žalujemo in se okrožamo z vsem čarobnim.

Letošnja izložbena inštalacija nam daje prostor za kontemplacijo; priložnost, da s pomočjo lebdečih ogledal reflektiramo in se meditativno zlijemo s časom in prostorom. Iluzija bleščečih zimskih dežnih kapelj nam zbudi spomine na preteklost, pomešane z upi in željami za novo leto. Rdeči venci so točka, ki združuje staro z novim in simbolizira surovo ter hitro bežečo lepoto trenutka prehoda.

An ephemeral moment when life becomes still. A pause consecrated with the duty of honoring the departing year by celebrating our joys, mourning losses, and embracing wonder.

This year’s installation is a space for contemplation; an opportunity to dive deep into the reflection of floating mirrors and experience the infinite blend of space and time. The illusion of glistening winter raindrops evoke memories of the past blended with the hopes and best wishes of the new year. Red wreaths are the merging point for the old and new year, symbolizing the raw, fleeting beauty of the ephemeral moment of transition.