Srečaj me pod belim omelom / Meet me under the mistletoe

Praznična izložba "Srečaj me pod belim omelom", ki sem jo decembra oblikovala za Interrier Showroom. A festive window display "Meet me under the mistletoe", designed for Interrier Showroom in December.

Belo omelo nas med prazniki pozdravlja na obokih, nad vrati, v pripovedih in v resničnem življenju. Privzeli smo ga za znak znak rodovitnosti in ljubezni. V praznični izložbi Interrier Showrooma sem belo omelo kot simbol sreče, miru in tradicije ujela v drug močan simbol, to je simbol kroga. Kot nam praznični čas daje zavedanje o cikličnosti, je krog simbol neskončnosti, popolnosti in celosti. Vse to kot uvod v srečno 2023!

A mistletoe welcomes us over doorways, vaults, in fairy tales and in real life. It is a symbol of fertility and love. The holiday window display of Interrier Showroom places the mistletoe in another powerful symbol, a circle. Holiday season reminds us of cyclicity and a circle is a perfect example of infinity, perfection and wholeness. A great start to 2023!