Tozd = gnezdo / Tozd = nest

Umetniška inštalacija april-maj 2019 TOZD Bar Ljubljana Art Installation. April - May 2019. TOZD Bar Ljubljana

Med ustvarjanjem nove instalacije za TOZD Bar Ljubljana sem se popolnoma prepustila toku navdiha in si dovolila občutiti.

TOZD mi pomeni prostor nenehnih sprememb in premikov; gostje prihajajo in odhajajo, si izmenjujejo ideje, medtem ko srkajo sveže praženo kavo.

Predvsem pa je TOZD prostor, ki povezuje podobno misleče posameznike in tako spontano ter nehote ustvarja lastno kulturo. TOZD je topel, v njem se počutiš dobrodošlo; še razkošno ozelenelo drevje zunaj ti zaupno sporoča, da je to udoben in radosten kraj.

Vse to sem imela v mislih, ko sem ustvarila gnezdo - instalacijo, ki je sinonim za dom in varnost. Prepletene upognjene žice so simbol povezanosti vsega živega in odnosov, ki spreminjajo življenja, perje pa sugerira, da je to okolje ljubeče in varno.

Z ljubeznijo,
Sanja

When I started to create a new installation for TOZD Bar Ljubljana, I just let myself go and really allow myself to feel the space.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
For me TOZD is a place of constant change and fluidity; guests are coming and going, exchanging new ideas and sipping on a fresh brew.

Above all, TPZD is a space that connects like-minded people, and very spontaneously and non-intentinally creates its own culture. Tozd is warm and hospitable; even the large green and luscious tree outside of the entrance is subtly suggesting that this is a place of comfort and joy. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

With all this in mind I decided to create a nest - an installation that is a synonym for home and safe space that connects. Twisted and perplexed wires are a symbol of connection of all living things, relationships and changes in life, while feathers implicate that this is a place of comfort and love.

With lots of love,
Sanja